Yrkesskadeforsikring

Du plikter som arbeidsgiver å ha en yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Dette gjelder alle ansatte – uansett stillingsbrøk og alder.

Om forsikringen

 • Yrkesskadeforsikringen dekker personskade og sykdom inntruffet når den ansatte er i arbeidet, på arbeidsstedet og i arbeidstiden – alle tre forutsetninger må være oppfylt.
 • Belastningslidelser er unntatt fra lovbestemmelsen og er derfor ikke dekket under yrkesskadeforsikringen.
 • Erstatningen beregnes i henhold til de regler som er fastsatt i Lov om yrkesskadeforsikring med forskrifter.

Dekninger

Yrkesskadeforsikringen har standardiserte erstatningssummer og dekker

 • Tapt inntekt og tap i fremtidig inntekt
 • Varig medisinsk invaliditet – fra 15%
 • Påførte utgifter og fremtidig utgifter
 • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall
 • Utbetaling til barn ved dødsfall
 • Begravelseskostnader

Utvidet Yrkesskadeforsikring

Om forsikringen

Yrkesskadeforsikringen gjelder ikke for medisinsk invaliditet under 15 % og den gjelder ikke på reise til og fra arbeid/hjem.Dette kan du utvide forsikringen til ved å tegne Utvidet yrkesskadeforsikring.

Tilgjengelige dekninger

Yrkesskadeforsikringen kan utvides til å omfatte

 • Reise til og fra arbeid/hjem
 • Medisinsk invaliditet under 15%
 • Høyere forsikringssum for medisinsk invaliditet

Ønsker du tilbud på forsikring?

Fyll ut informasjon om hva slags forsikringer du ønsker tilbud på så kontakter vi deg med et uforpliktende godt tilbud!

Sjekk prisen

Forsikringer bedrift