Reise | Forsikring1 AS

Reise

Sjekk prisen
Sammenlign forsikringene Enkeltperson Familie
Reisesyke Ubegrenset Ubegrenset
Avbestilling Ubegrenset Ubegrenset
Evakuering Ubegrenset Ubegrenset
Hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Reisegods – samlet Ubegrenset Ubegrenset
Innhenting av reiserute v/forsinket ankomst Kr. 30.000,- Kr. 75.000,-
Innhenting av reiserute v/forsinket avgang Kr. 3.000,- Kr. 6.000,-
Forsinket bagasje Kr. 5.000,- Kr. 25.000,-
Reiseavbrudd Kr. 50.000 Kr. 100.000,-
Reiseansvar Kr. 15,000.000,- Kr. 15,000.000,-
Rettshjelp Kr. 100.000,- Kr. 100.000,-
Ulykke – Voksen Invaliditet/Død, inntil fylte 70 Kr. 300.000,- Kr. 300.000,-
Ulykke – Barn Invaliditet Kr. 500.000,- Kr. 500.000,-
Ulykke – Barn Dødsfall Kr. 100.000,- Kr. 100.000,-
Ulykke – Medisinske behandlingsutgifter inntil fylte 75 Kr.25.000,- Kr.25.000,-
Ulykke – Medisinske behandlingsutgifter etter fylte 75 Kr. 5.000,- Kr. 5.000,-