Vilkårsgaranti

Du kan være trygg på at du får gode vilkår hos Ibis Forsikring. Du får også en vilkårsgaranti på forsikringene dine frem til neste fornyelse.

Vilkårsgaranti betyr at du er dekket for de samme hendelsene som tidligere. Hvis ditt forrige selskap dekker noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Det eneste du trenger å gjøre er å vise oss vilkåret og forsikringsbeviset du har fra tidligere selskap.

Vilkårsgarantien gjelder frem til neste fornyelse.

Ønsker du tilbud på forsikring?

Fyll ut informasjon om hva slags forsikringer du ønsker tilbud på så kontakter vi deg med et uforpliktende godt tilbud!

Dekninger Standard Ekstra trygghet
Enkeltperson Familie Enkeltperson Familie
Antall reisedager 70 dager 70 dager 70 dager 70 dager
Reisegods Standard Ekstra trygghet
Enkeltperson Familie Enkeltperson Familie
Forsikringssum totalt inntil 100.000 200.000 Ubegrenset Ubegrenset
Enkeltgjenstand 30.000 30.000 30.000 30.000
Verdisaker – samlet erstatning 30.000 50.000 150.000 300.000
Reisedokumentasjon og pass 10.000 10.000 pr pers 10.000 10.000 pr pers
Sykkel 20.000 20.000 40.000 40.000
Mobiltelefon - - 20.000 40.000
Annen plutselig skade på reisegods - - 2.500 2.500
Avbestilling Standard Ekstra trygghet
Enkeltperson Familie Enkeltperson Familie
Reiser og leieforhold i hele verden (inkludert arrangementer når de er en del av reisens pris) inntil 75.000 150.000 Ubegrenset Ubegrenset
Forsinkelse Standard Ekstra trygghet
Enkeltperson Familie Enkeltperson Familie
Forsinket bagasje 3.000 13.000 pr pers 6.000 6.000 pr pers
Forsinket avgang, overnatting 1.500 4.000 1.500 4.000
Forsinket ankomst, overnatting 1.500 1.500 1.500 1.500
Forsinket ankomst, innhenting av videretransport 120.000 50.000 30.000 60.000
Reisesyke Standard Ekstra trygghet
Enkeltperson Familie Enkeltperson Familie
Medisinske utgifter Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Psykologisk førstehjelp 20.000 20.000 20.000 20.000
Hjemtransport / medisinsk evakuering Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Nødvendig og dokumenterte merutgifter Nødvendig og dokumenterte merutgifter Nødvendig og dokumenterte merutgifter Nødvendig og dokumenterte merutgifter
Tilkallelse 80.000 pr skadetilfelle 80.000 pr skadetilfelle 80.000 pr skadetilfelle 80.000 pr skadetilfelle
Ledsagelse Nødvendig og dokumenterte merutgifter Nødvendig og dokumenterte merutgifter Nødvendig og dokumenterte merutgifter Nødvendig og dokumenterte merutgifter
Reiseavbrudd 1.000/50.000 1.000/100.000 2.000 pr døgn inntil reisens pris 2.000 pr døgn inntil reisens pris
Ulykke Standard Ekstra trygghet
Enkeltperson Familie Enkeltperson Familie
Dødsfall barn (under 20 år) 50.000 50.000 50.000 50.000
Dødsfall voksne 100.000 / 300.000 300.000 100.000 / 400.000 400.000
Dødsfall voksne (70-75 år) 100.000 100.000 100.000 100.000
Varig medisinsk invaliditet (barn under 20 år) 500.000 500.000 500.000 500.000
Varig medisinsk invaliditet voksne 300.000 300.000 600.000 600.000
Varig medisinsk invaliditet voksne (70-75 år) 100.000 100.000 100.000 100.000
Behandlingsutgifter 0,5 G* 0,5 G* 0,5 G* 0,5 G*
Behandlingsutgifter etter fylte 75 å 8.000 pr person 8.000 pr person 15.000 pr person 15.000 pr person
Øvrigt Standard Ekstra trygghet
Enkeltperson Familie Enkeltperson Familie
Reiseansvar 10.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000
Rettshjelp 100.000 100.000 100.000 100.000
Dekning egenandel ved skade på leiebil 10.000 10.000 Ubegrenset Ubegrenset
Veterinærutgifter - - 1.000 1.000

*G – folketrygdens grunnbeløp