Reise | Forsikring1 AS

Reise

Sjekk prisen
Dekninger Enkeltperson Familie Egenandel
Forsikringssummer er oppgitt i NOK
Antall reisedager 70 dager 70 dager
Reisegods:
Forsikringssum, totalt inntil 100.000 200.000 0
– enkeltgjenstand 30.000 30.000 0
– verdisaker – samlet erstatning 30.000 50.000 0
– reisedokumentasjon og pass 10.000 10.000 pr pers 0
– sykkel 20.000 20.000 0
– annen fysisk skade på personlig reisegods 3.000 3.000 0
Egenandel på leiebil 10.000 10.000 0
Avbestilling:
– reiser og leieforhold i hele verden inntil (inkludert arrangementer når de er en del av reisens pris) 75.000 150.000 0
Forsinkelse:
– forsinket bagasje 3.000 pr pers 3.000 pr pers 0
– forsinket avgang, overnatting 1.500 4.000 0
– forsinket ankomst, overnatting 1.500 4.000 0
– forsinket ankomst, innhenting av videretransport 20.000 50.000 0
Reisesyke:
– medisinske utgifter Ubegrenset Ubegrenset 0
– psykologisk førstehjelp 20.000 20.000 0
– hjemtransport / medisinsk evakuering Ubegrenset Ubegrenset 0
– hjemkallelse Nødvendig og dokumenterte merutgifter Nødvendig og dokumenterte merutgifter 0
– tilkallelse 80.000 pr skadetilfelle 80.000 pr skadetilfelle 0
– ledsagelse Nødvendig og dokumenterte merutgifter Nødvendig og dokumenterte merutgifter 0
– reiseavbrudd 1.000 / 50.000 100.000 0
Ulykke:
– dødsfall barn (under 20 år) 50.000 50.000 0
– dødsfall voksne 100.000 / 300.000 300.000 0
– dødsfall voksne (70-75 år) 100.000 100.000 0
– varig medisinsk invaliditet (barn under 20 år) 500.000 500.000 0
– varig medisinsk invaliditet voksne 300.000 300.000 0
– varig medisinsk invaliditet voksne (70-75 år) 100.000 100.000 0
– behandlingsutgifter 0,5 G* 0,5 G* 1.000
Reiseansvar (privat): 10.000.000 10.000.000 0
Rettshjelp 100.000 100.000 0
Forsikring for elevreise – telefonutgifter for lærer 2.000

*G – folketrygdens grunnbeløp