Transportforsikring

Varer du sender til dine kunder eller har kjøpt inn til deg selv trenger forsikring. Transportforsikringen sikrer dine egne varer under transport.

Om forsikringen

  • Forsikringen dekker transport av egne varer og utstyr.

Tilgjengelige dekninger

  • A vilkår – alle farer (Se vilkår for detaljer)
  • B vilkår – utvidet transportulykke (Se vilkår for detaljer)
  • C vilkår – transportulykke (Se vilkår for detaljer)

Forsikringer bedrift