Vilkårsgaranti

Du kan være trygg på at du får gode vilkår hos Ibis Forsikring. Du får også en vilkårsgaranti på forsikringene dine frem til neste fornyelse.

Vilkårsgaranti betyr at du er dekket for de samme hendelsene som tidligere. Hvis ditt forrige selskap dekker noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Det eneste du trenger å gjøre er å vise oss vilkåret og forsikringsbeviset du har fra tidligere selskap.

Vilkårene gjelder fra 1.1.2023

Ønsker du tilbud på forsikring?

Fyll ut informasjon om hva slags forsikringer du ønsker tilbud på så kontakter vi deg med et uforpliktende godt tilbud!

Sammenlign bilforsikringene Ansvar Delkasko Kasko Kasko m/leiebil Ekstra trygghet
Ansvar
Rettshjelp
Fører- og passasjerulykke
Brann
Tyveri
Glass
Veihjelp i Norden
Veihjelp i Europa
Bilhjelp hjemme
Bagasje/ladekabel
Kaskoskade
Leiebil
Leiebil ekstra trygghet
Maskinskade
Utvidet nybilgaranti
Spesiallakk
Bilnøkkelforsikring
Startleie ved leasing
Parkeringsskade

Hva betyr forsikringselementene?

Ansvar:
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).

Rettshjelp:
Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til bilen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av bilen, et verksted som har reparert bilen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.

Fører- og passasjererulyyke:
Dette er en ulykkesforsikring som alltid følger med hos oss, men som du kan velge å utelate i enkelte selskaper. Erstatningen under fører og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000 ved 100 % medisinsk invaliditet.

Brann:
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.

Tyveri:
Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr. Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr. Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.

Glass:
Reparasjon eller skifte av bilens glassruter, også glasstak. Egenandel 2500,-

Veihjelp i Norden:
Veihjelp i Norden (gjelder ikke på hjemadressen/bosted) som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.

Veihjelp i Europa:
Veihjelp i Europa.

Bilhjelp hjemme:
Bilhjelp hjemme,

Bagasje/ladekabel:
Bagasje og ladekabel dekkes for inntil kr 20 000,- i forbindelse med tyveri eller annen skade.

Kaskoskade:
Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport. Sammenstøt med andre kjøretøy og gjenstander. Utforkjøring. Velting.

Leiebil:
30 dager leiebil.

Leiebil ekstra trygghet:
45 dager leiebil.

Maskinskade:
Dekning for skade på motor og gir som omfatter elektronisk og mekanisk skade i motor, girkasse, motorstyreenhet og kraftoverføring som hindrer bilens fremdrift. Gjelder til bilen er 10 år/200 000 km.

Utvidet nybilgaranti:
Retten til fabrikkny bil utvides fra 1 år gammel bil til inntil 3 år gammel bil.

Spesiallakk:
Dekker skade på lakk utover ordinær dekning med inntil 40 000 kroner.

Bilnøkkelforsikring:
Dekker innkjøp av nye nøkler dersom disse blir stjålet eller mistet. Kostnader ved eventuell omkoding erstattes også inntil 20 000 kroner. Egenandel 1 000 kroner.

Startleie ved leasing:
Dersom motorvognen totalskades eller blir stjålet, dekker forsikringen startleie forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange måneder som er gjenstående av leieforholdet. Erstatningen er ubegrenset sum.

Parkeringskade:
Dekker skader oppstått av ukjent – når bilen er parkert, uten bonustap.