Innbo - Forsikring1 AS

Innbo

Vilkårsgaranti

Du kan være trygg på at du får gode vilkår hos Ibis Forsikring. Du får også en vilkårsgaranti på forsikringene dine frem til neste fornyelse.

Vilkårsgaranti betyr at du er dekket for de samme hendelsene som tidligere. Hvis ditt forrige selskap dekker noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Det eneste du trenger å gjøre er å vise oss vilkåret og forsikringsbeviset du har fra tidligere selskap.

Vilkårsgarantien gjelder frem til neste fornyelse.

Sjekk prisen
Sammenlign innboforskringene Standard Ekstra trygghet
Brann
Lynnedslag
Utstrømming fra rørledning
Lekkasje fra akvarium
Vanninntregning
Skade på glass
Naturskade
Snøtyngde og takras
Tyveri og skadeverk
Penger og verdipapirer
Tyveri fra uteareal
Veskenapping
Tilhenger
Sykkel
Tyveri fra bod
Temperaturendring i kjøleskap/fryser
Opphold utenfor hjemmet
Rettshjelp
Erstatningsansvar for skade
Id-tyveri
Gravstøtter
Uflaksforsikring
Flytteforsikring
Utvidet sykkel
Veggedyr og kakerlakker