Innbo | Forsikring1 AS

Innbo

Eiendelene dine er viktig å sørge for at er forsikret. Uten innboforsikring sitter du igjen med ingenting om det verste skulle skje.
Ring oss i dag for å gå et godt tilbud på innboforsikring!

Sjekk prisen
Sammenlign innboforskringene Standard Super
Brann
Lynnedslag
Utstrømming fra rørledning
Lekkasje fra akvarium
Vanninntregning
Skade på glass
Naturskade
Snøtyngde og takras
Tyveri og skadeverk
Tyveri fra arbeidsplass
Tyveri fra uteareal
Veskenapping
Tilhenger
Sykkel
Tyveri fra bod
Temperaturendring i kjøleskap/fryser
Opphold utenfor hjemmet
Rettshjelp
Erstatningsansvar for skade
Utvidet sykkelforsikring Valgfritt 
Sanering av veggedyr og kakerlakker Valgfritt  Valgfritt
Uflaksforsikring
Flytteforsikring
Id tyverisikring
Nettrydding (web clean up)