Vilkårsgaranti

Du kan være trygg på at du får gode vilkår hos Ibis Forsikring. Du får også en vilkårsgaranti på forsikringene dine frem til neste fornyelse.

Vilkårsgaranti betyr at du er dekket for de samme hendelsene som tidligere. Hvis ditt forrige selskap dekker noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Det eneste du trenger å gjøre er å vise oss vilkåret og forsikringsbeviset du har fra tidligere selskap.

Vilkårsgarantien gjelder frem til neste fornyelse.

Ønsker du tilbud på forsikring?

Fyll ut informasjon om hva slags forsikringer du ønsker tilbud på så kontakter vi deg med et uforpliktende godt tilbud!

Sammenlign innboforskringene Standard Ekstra trygghet
Brann
Lynnedslag
Utstrømming fra rørledning
Lekkasje fra akvarium
Vanninntregning
Skade på glass
Naturskade
Snøtyngde og takras
Tyveri og skadeverk
Penger og verdipapirer
Tyveri fra uteareal
Veskenapping
Tilhenger
Sykkel
Tyveri fra bod
Temperaturendring i kjøleskap/fryser
Opphold utenfor hjemmet
Rettshjelp
Erstatningsansvar for skade
Id-tyveri
Gravstøtter
Uflaksforsikring
Flytteforsikring
Utvidet sykkel
Veggedyr og kakerlakker

Hva betyr forsikringselementene?

Brann
Brann, plutselig nedsoting og eksplosjon.

Lynnedslag
Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.

Utstrømming fra rørledning
Utstrømming fra rørledning, også fra tilknyttet utstyr, ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

Lekkasje fra akvarium
Lekkasje fra akvarium eller vannseng.

Vanninntregning
Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.

Skade på glass
Skade på glass eller sanitærporselen.

Naturskade
Skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd jf. §1 i Lov om naturskadeforsikring

Snøtyngde og takras
Skade som skylders snøtyngde, snøpress eller ras på eller fra tak.

Tyveri og skadeverk
Tyveri av, og skadeverk på, innbo og løsøre

Penger og verdipapirer
Erstatning for penger og verdipapirer – Inntil kr 20 000.

Tyveri fra uteareal
Tyveri fra privat boligs uteareal – Inntil kr 20 000.

Veskenapping
Inntil kr 20 000. Ran og overfall.

Tilhenger
Inntil kr 10 000

Sykkel
Tyveri av sykkel inntil kr 10 000 per sykkel på standard – Tyveri av sykkel inntil kr 20 000 per sykkel på ekstra trygghet

Tyveri fra bod
Tyveri fra bod i felles kjeller og fra loft eller garasje inntil kr 50 000.

Temperaturendring i kjøleskap / fryser
Skader på matvarer som følge av utilsiktet temperaturendring. Skade på fryser/kjøleskap som følge av erstatningsmessig skader på matvarer

Opphold utenfor hjemmet
Merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved dekningsmessig skade, begrenset til kr 80 000.

Rettshjelp
Utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist. Forsikringssum 100 000 kroner.

Erstatningsansvar for skade
Erstatningsansvar for skade du har voldt i egenskap av privatperson. Forsikringssum 4 000 000 kroner.

Id-tyveri
Telefonassistanse 24 timer i døgnet hvor du kan få rådgiving og hjelp med å forebygge, oppdage og begrense konsekvensene av identitetstyveri.

Gravstøtter
Gravstøtter på grunn som sikrede fester er dekket mot tyveri og skadeverk.

Uflaksforsikring
Dette er forsikringen du trenger når du har vært litt uheldig eller litt klønete. Har du mistet TV’en i gulvet eller veltet stålampa over glassbordet. Forsikringen dekker plutselig og uforutsette skader på løsøregjenstander ved at der mistes ned, faller ned, velter eller lignende.

Flytteforsikring
Flytteforsikring som dekker skader på innbo ved flytting til ny bolig.

Utvidet sykkel
Dekker inntil 20 000 kroner per sykkel ved tyveri

Veggedyr og kakerlakke
Omfatter kostnader til bekjempelse av veggedyr og kakerlakker.