Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringen er en engangserstatning som utbetales til dine ansattes etterlatte ved ansattes død – uavhengig av dødsårsak, tid og sted. Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet over hele verden.Vår gruppelivsforsikringen er fleksibel og kan tilpasses din bedrifts behov og ønsker.

Gruppelivsforsikringen kan omfatte

  • Alle ansatte eller en klart definert gruppe ansatte – minimum 2
  • Bedriften bestemmer størrelsen på forsikringssummen i antall G
  • Forsikringssummen kan gjøres avhengig sivilstatus, forsørgerstatus, stillingskategori eller lønnstrinn
  • Forsikringssummen kan avtrappes i forhold til alder

Tilgjengelige dekninger

  • Hovedforsikring (standard)
  • Forsørgertillegg
  • Ektefelle/samboertillegg
  • Barnetillegg

Det er krav om full arbeidsdyktighet for opptak i gruppelivsforsikringen.

Ønsker du tilbud på forsikring?

Fyll ut informasjon om hva slags forsikringer du ønsker tilbud på så kontakter vi deg med et uforpliktende godt tilbud!

Sjekk prisen

Forsikringer bedrift