Vilkårsgaranti

Du kan være trygg på at du får gode vilkår hos Ibis Forsikring. Du får også en vilkårsgaranti på forsikringene dine frem til neste fornyelse.

Vilkårsgaranti betyr at du er dekket for de samme hendelsene som tidligere. Hvis ditt forrige selskap dekker noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Det eneste du trenger å gjøre er å vise oss vilkåret og forsikringsbeviset du har fra tidligere selskap.

Vilkårsgarantien gjelder frem til neste fornyelse.

Det er ikke lovpålagt med forsikring på båt, som med bilen. Men det er ikke mindre viktig å ha forsikring på båten også dersom det verste skulle.

Ønsker du tilbud på forsikring?

Fyll ut informasjon om hva slags forsikringer du ønsker tilbud på så kontakter vi deg med et uforpliktende godt tilbud!

Sammenlign forsikringene Ansvar Delkasko Kasko
Ansvar
Fører- og passasjerulykke
Brann
Tyveri
Sammenstøt
Kantring
Synking
Transport
Ytre påvirkning
Redning

Hva betyr forsikringselementene?

Ansvar
Ansvarsforsikring er ikke lovpålagt for båt. Men uten ansvarsforsikring vil du kunne bli personlig ansvarlig, for eksempel hvis du kjører på en annen båt og skader den båten eller personer i denne.

Fører- og passasjerulykke
Dette er en ulykkesforsikring som det er vanlig å ha med, men som du kan velge å utelate. Erstatningen under fører og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000 ved 100 % medisinsk invaliditet.

Brann
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.

Tyveri
Tyveri av båten inkludert fastmontert utstyr, tyveri av tilbehør som har naturlig sammenheng med båtens bruk og hærverk.

Sammenstøt
Skade som følge av at båten har vært utsatt for sammenstøt med annen båt eller gjenstand.

Kantring
Skade som følge av at båten har kantret.

Synking
Skade som følge av at båten har sunket.

Transport
Skade på båt og tilbehør inntruffet under transport.

Ytre påvirkning
Skade som følge av at båten har vært utsatt for annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning.

Redning
Båtredning i form av slep til nærmeste trygge fortøyningssted etter plutselig og uforutsett uhell.