Ansvarsforsikring

Om forsikringen

  • Bistand til behandling av erstatningskrav mot bedriften.
  • Erstatninger for skader på person eller ting forårsaket av bedriften eller produktet til bedriften
  • Dekker krav dersom bedriften er ansvarlig

Tilgjengelige dekninger

  • Produktansvar
  • Bedriftsansvar

Formueansvarsforsikring

Forsikringen, ofte også referert til som profesjonsansvarsforsikring, omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for formueskade som er voldt under utøvelse av den virksomhet som er nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringen dekker ikke tap som følger av ting- eller personskade.Tilgjengelige dekninger

  • Formueskade
  • Rådgivende ingeniører og arkitekter, denne dekningen inkluderer også ansvar for skader på person og ting

Forsikringer bedrift