Huseierforsikring

Vår Huseierforsikring dekker bygninger i alle størrelser og kan tilpasses etter behov.

Hva dekker forsikringen?

 • Brannskader
 • Vannskader
 • Skader ved tyveri og skadeverk
 • Andre bygningsskader
 • Naturskader
 • Husleietap
 • Ansvar du som huseier pådrar deg for skade på annen person/ting
 • Rettshjelp

Hva omfattes av forsikringen?

I tillegg til skader på bygningen omfatter forsikringen blant annet:

 • Ryddingsutgifter ved skade
 • Hageanlegg
 • Redskaper og løst tilbehør
 • Påbud fra offentlig myndighet

Forsikringen kan også omfatte:

 • Maskiner, inventar, løsøre og varer
 • Penger og verdipapirer
 • Rekonstruksjon av manuskripter m.m.
 • Nyanskaffelser
 • Bygningsmessig innredning

Hvilke tilleggsdekninger kan velges?

Noen dekninger kan utvides med høyere forsikringssum og du kan velge flere dekninger i tillegg til standard vilkår.

 • Bygg under oppføring
 • Bygningsmessig innredning
 • Maskinforsikring, husholdningsmaskiner
 • Innhold i frysedisk/-skap og fryse-/kjølerom
 • Klienters ting
 • Penger og verdipapirer
 • Rekonstruksjon av arkiv
 • Påbud fra offentlig myndighet
 • Maskinforsikring, bygning
 • Husleietap
 • Ryddingsutgifter – bygning
 • Kunstnerisk utsmykning

Ønsker du tilbud på forsikring?

Fyll ut informasjon om hva slags forsikringer du ønsker tilbud på så kontakter vi deg med et uforpliktende godt tilbud!

Sjekk prisen

Forsikringer bedrift