Hus | Forsikring1 AS

Hus

Vi garanterer at våre vilkår er bedre enn bransjenormen utarbeidet av FNH.

Skulle du mot formodning finne at bransjenormen ville gitt deg et bedre oppgjør enn våre vilkår gir, vil vi utbetale erstatning som om normen gjelder ved et eventuelt skadeoppgjør.

Sjekk prisen
Sammenlign husforsikringene Standard Standard m/ sopp og råte Super
Brann
Lynnedslag
Utstrømming fra rørledning
Vanninntregning
Lekkasje fra akvarium
Rørbrudd
Bruddskade glass
Tyveri
Naturskade
Skade pga vind
Snø og takras
Annen plutselig skade
Rettshjelp
Offentlige påbud
Ansvar
Norsk Hussopp
Følgeskader etter utett Våtrom
Følgeskader etter utett tak/vegg
Følgeskader etter håndverksfeil
Hageanlegg utvidet
Offentlig påbud utvidet
Totalskadegaranti
Ombygging for rullestol
Skadedyr