Vilkårsgaranti

Du kan være trygg på at du får gode vilkår hos Ibis Forsikring. Du får også en vilkårsgaranti på forsikringene dine frem til neste fornyelse.

Vilkårsgaranti betyr at du er dekket for de samme hendelsene som tidligere. Hvis ditt forrige selskap dekker noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Det eneste du trenger å gjøre er å vise oss vilkåret og forsikringsbeviset du har fra tidligere selskap.

Vilkårene gjelder fra 1.1.2023

Ønsker du tilbud på forsikring?

Fyll ut informasjon om hva slags forsikringer du ønsker tilbud på så kontakter vi deg med et uforpliktende godt tilbud!

Sammenlign husforsikringene Standard Standard m/ sopp og råte Ekstra trygghet
Brann
Lynnedslag
Utstrømming fra rørledning
Vanninntregning
Lekkasje fra akvarium
Rørbrudd
Bruddskade glass
Tyveri
Naturskade
Skade pga vind
Snø og takras
Annen plutselig skade
Rettshjelp
Offentlige påbud
Ansvar
Norsk Hussopp
Skadedyr
Følgeskader etter utett tak/vegg
Følgeskader etter håndverker og entreprenørfeil
Skade på våtrom
Hageanlegg utvidet
Ombygging for rullestol

Hva betyr forsikringselementene?

Brann
Brann, plutselig nedsoting og eksplosjon.

Lynnedslag
Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.

Utstrømming fra rørledning
Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

Vanninntregning
Plutselig vanninntregning i bygning fra terreng.

Lekkasje fra akvarium
Lekkasje fra akvarium eller vannseng.

Rørbrudd
Brudd på innvendig og utvendig rørledning med tilknyttet utstyr.

Bruddskade glass
Bruddskade på glass i vinduer og dører, sanitærporselen og emaljerte servanter i bolig.

Tyveri
Tyveri og skadeverk på bygningen.

Naturskade
Natuskade, som for eksempel storm, flom og skred.

Skade pga vind
Skade som direkte skyldes vind svakere enn storm.

Snø og takras
Skade ved snøtyngde eller takras.

Annen plutselig skade
Annen plutselig skade på bygningen.

Rettshjelp
Utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.

Offentlige påbud
Økonomisk tap ved et offentlig påbud. Det er ikke noe begrensning på erstatningssum.

Ansvar
Dekker eierens rettslige erstaningsansvar ved for eksempel skader etter ras fra taket.

Norsk Hussopp
I samarbeid med Norsk Hussoppforsikring tilbyr vi forsikring mot treødeleggende insekter og råtesopp på innvendig treverk.

Skadedyr
Skade forårsaket av dyr.

Følgeskader etter utett tak / vegg
Følgeskader etter utett tak/vegg

Følgeskader etter håndverker og entreprenørfeil
Dekker følgeskader etter håndverker- / entreprenørfeil inntil 10 år. Forsikringssum 1 000 000 kr.

Hageanlegg utvidet
Dekning for hageanlegg på inntil 5 dekar beliggende rundt forsikret bygning.

Ombygging for rullestol
Forsikringen dekker nødvendige bygningsmessige forandringer dersom sikrede som følge av ulykke blir rullestolbruker. Erstatningen er dekker inntil 300 000 kroner.

Skade på våtrom
Utgifter til utbedring av selve feilen/mangelen i våtrommet dekkes inntil 10 år.