MC / Moped - Forsikring1 AS

MC / Moped

Vilkårsgaranti

Du kan være trygg på at du får gode vilkår hos Ibis Forsikring. Du får også en vilkårsgaranti på forsikringene dine frem til neste fornyelse.

Vilkårsgaranti betyr at du er dekket for de samme hendelsene som tidligere. Hvis ditt forrige selskap dekker noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Det eneste du trenger å gjøre er å vise oss vilkåret og forsikringsbeviset du har fra tidligere selskap.

Vilkårsgarantien gjelder frem til neste fornyelse.

Sjekk prisen
Sammenlign innboforskringene Ansvar Delkasko Kasko
Ansvar
Brannskade
Tyveri
Tyveri av deler
Skade ved transport
Veihjelp i Norden
Sammenstøt
Utforkjøring
Velting
Hærverk
Annen plutselig ytre påvirkning
Veihjelp i Europa
Fører- og passasjerulykke Valgfritt Valgfritt Valgfritt