Vilkårsgaranti

Du kan være trygg på at du får gode vilkår hos Ibis Forsikring. Du får også en vilkårsgaranti på forsikringene dine frem til neste fornyelse.

Vilkårsgaranti betyr at du er dekket for de samme hendelsene som tidligere. Hvis ditt forrige selskap dekker noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Det eneste du trenger å gjøre er å vise oss vilkåret og forsikringsbeviset du har fra tidligere selskap.

Vilkårsgarantien gjelder frem til neste fornyelse.

Ønsker du tilbud på forsikring?

Fyll ut informasjon om hva slags forsikringer du ønsker tilbud på så kontakter vi deg med et uforpliktende godt tilbud!

Sammenlign forsikringene Ansvar Delkasko Kasko
Ansvar
Brannskade
Tyveri
Tyveri av deler
Skade ved transport
Veihjelp i Norden
Sammenstøt
Utforkjøring
Velting
Hærverk
Annen plutselig ytre påvirkning
Veihjelp i Europa
Fører- og passasjerulykke Valgfritt Valgfritt Valgfritt

Hva betyr forsikringselementene?

Ansvar
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte motorsykler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap.

Brannskade
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.

Tyveri
Tyveri av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr.

Tyveri av deler
Tyveri av deler av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr.

Skade ved transport
Skade som har oppstått underveis ved ferge- / biltogtransport.

Veihjelp i Norden
Veihjelp i Norden som bl.a. skyldes driftsstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, feilfylling av drivstoff eller at fører rammes av plutselig sykdom/ulykke.

Sammenstøt
Sammenstøt med andre kjøretøy og gjenstander.

Utforkjøring
Utforkjøring

Velting
Velting

Hærverk
Hærverk

Annen plutselig ytre påvirkning
Annen plutselig ytre påvirkning

Veihjelp i Europa
Veihjelp i Europa

Fører- og passasjerulykk
Dette er en ulykkesforsikring som det er vanlig å ha med, men som du kan velge å utelate.