Hytte - Forsikring1 AS

Hytte

Vilkårsgaranti

Du kan være trygg på at du får gode vilkår hos Ibis Forsikring. Du får også en vilkårsgaranti på forsikringene dine frem til neste fornyelse.

Vilkårsgaranti betyr at du er dekket for de samme hendelsene som tidligere. Hvis ditt forrige selskap dekker noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Det eneste du trenger å gjøre er å vise oss vilkåret og forsikringsbeviset du har fra tidligere selskap.

Vilkårsgarantien gjelder frem til neste fornyelse.

Sjekk prisen
Sammenlign husforsikringene Standard Standard m/ sopp og råte Ekstra trygghet
Brann
Lynnedslag
Utstrømming fra rørledning
Vanninntregning
Lekkasje fra akvarium
Rørbrudd
Bruddskade glass
Tyveri
Naturskade
Skade pga vind
Snø og takras
Annen plutselig skade
Rettshjelp
Offentlige påbud
Ansvar
Norsk Hussopp
Skadedyr
Følgeskader etter utett tak/vegg
Følgeskader etter håndverker og entreprenørfeil
Hageanlegg utvidet
Ombygging for rullestol