Vilkårsgaranti

Du kan være trygg på at du får gode vilkår hos Ibis Forsikring. Du får også en vilkårsgaranti på forsikringene dine frem til neste fornyelse.

Vilkårsgaranti betyr at du er dekket for de samme hendelsene som tidligere. Hvis ditt forrige selskap dekker noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Det eneste du trenger å gjøre er å vise oss vilkåret og forsikringsbeviset du har fra tidligere selskap.

Vilkårsgarantien gjelder frem til neste fornyelse.

Ønsker du tilbud på forsikring?

Fyll ut informasjon om hva slags forsikringer du ønsker tilbud på så kontakter vi deg med et uforpliktende godt tilbud!

Sammenlign forsikringene Innbo Brann / tyveri Kasko
Brann
Tyveri
Hærverk
Hærverk på hengeren
Ferge / bil / tog transport
Sammenstøt
Utforkjøring
Velting
Annen plutselig ytre påvirkning

Hva betyr forsikringselementene?

Brann
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.

Tyveri
Tyveri av hengeren inkludert fastmontert utstyr. På innbo: Tyveri og skader i forbindelse med tyveri.

Hærverk
Herværk i forbindelse med tyveriforsøk.

Hærverk på hengeren
Hærverk på hengeren

Ferge / bil / tog transport
Skader som har oppstått underveis ved ferge / bil / tog transport.

Sammenstøt
Sammenstøt med andre kjøretøy og gjenstader.

Utforkjøring
Skader som følge av utforkjøring.

Velting
Skader som følge av velting.

Annen plutselig ytre påvirkning
Annen plutselig ytre påvirkning enn de som er nevnt over.