Kollektiv ulykke

Kollektiv ulykke er en engangserstatning ved varig medisinsk invaliditet og/eller død.

Om forsikringen

  • En kollektiv ulykkesforsikring kan du tegne for ansatte og den kan gjelde i arbeidstiden, i fritiden eller hele døgnet.
  • Forsikringen kan tegnes for alle ansatte eller for en definert gruppe ansatte.

Kollektiv ulykke kan dekke

  • Varig medisinsk invaliditet
  • Behandlingsutgifter
  • Død

Forsikringer bedrift