Avbruddsforsikring

Forsikring for avbruddstap i drift som følge av erstatningsmessig skade på eiendom eller eiendeler.Om forsikringen

 • Erstatning ved driftsavbrudd som oppstår på grunn av skade
 • Dekker differansen mellom forventet inntekt og faktisk inntekt etter skadehendelse

Husleietapforsikring

Forsikringen dekker tap av husleieinntekt som følge av erstatningsmessig skade.

Om forsikringen

 • Erstatning i inntil 24 måneder som følge av skade på bygg

Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikringen, ofte også referert til som underslagsforsikring, dekker deg mot tap som oppstår på grunn av utro ansatte.

Om forsikringen

 • Sikrer deg mot økonomisk tap grunnet utro ansatte (inkluderer vikarer, konsulenter og andre som ikke er direkte ansatt)

Maskin, inventar og løsøreforsikring

Forsikring for maskiner og løsøre som er montert for, eller er et ledd i produksjon/næringsvirksomhet.

Om forsikringen

 • Forsikring for maskiner og tilhørende fundamenter samt rør, kabler og ledninger
 • Dekker brann, vann og innbruddskade

Maskin

Forsikring for maskiner og produksjonsmaskiner som står på et definert sted. Trenger du å forsikre deg mot produksjonsstans kan du velge avbruddsforsikring også.

Om forsikringen

 • Forsikring for maskiner som er ledd i produksjons/næringsvirksomhet.
 • Forsikringen inkluderer tekniske installasjoner – for eksempel kabler og rør
 • Forsikringen omfatter også tilfeller hvor maskinen er midlertidig på et annet sted innen Norden for reparasjon, ettersyn og overhaling.

Tilgjengelige dekninger

 • Maskinskade for skade på selve maskinen
 • Maskinavbrudd for avbrudd i drift

Næringsbyggforsikring

Forsikring for bygg som benyttes i næringsvirksomhet – for eksempel konto, butikk og lager.

Om forsikringen

 • Dekker brann, vann, innbrudd og naturskade
 • Huseieransvar inngår i forsikringen

Tilgjengelige dekninger

 • Bygningsforsikring
 • Husleietap
 • Utvidet bygningsglass

Transportforsikring

Varer du sender til dine kunder eller har kjøpt inn til deg selv trenger forsikring. Transportforsikringen sikrer dine egne varer under transport.

Om forsikringen

 • Forsikringen dekker transport av egne varer og utstyr.

Tilgjengelige dekninger

 • A vilkår – alle farer (Se vilkår for detaljer)
 • B vilkår – utvidet transportulykke (Se vilkår for detaljer)
 • C vilkår – transportulykke (Se vilkår for detaljer)

Vilkår

Varelagerforsikring

Forsikring for egne varer.

Om forsikringen

 • Dekker brann, vann og innbruddskade
 • Dekker tap ved skade på egne varer på forsikringsstedet – for eksempel råvarer, halvfabrikata, ferdigvarer, handelsvarer, emballasje og liknende.

Tilgjengelige dekninger

 • Varer på forsikringsstedet
 • Varer lagret annet sted
 • Andres varer
 • Kjøl og frysevarer

Verdisakforsikring

Forsikring for verdifulle enkeltgjenstander. Forsikringen dekker nesten alle skader med plutselig ytre årsak.

Om forsikringen

 • Forsikring for enkeltgjenstander
 • Forsikret mot de fleste typer skadehendelser
 • Gjelder i hele verden

Ønsker du tilbud på forsikring?

Fyll ut informasjon om hva slags forsikringer du ønsker tilbud på så kontakter vi deg med et uforpliktende godt tilbud!

Sjekk prisen

Forsikringer bedrift