Livsforsikring

Livsforsikring gir et engangsbeløp til familien din om du skulle dø på grunn av sykdom eller ulykke.

Hvem er forsikringen for?

Vi anbefaler livsforsikring til deg som har forsørgeransvar eller har en ektefelle eller samboer som er avhengig av din inntekt. Bor du alene og har kun deg selv å tenke på, trenger du ikke en livsforsikring.

Livsforsikring kan kjøpes av deg mellom 18 og 65 år. Du må være bosatt i Norge og være norsk statsborger eller ha vært sammenhengende bosatt i Norden de siste fem årene.

Du søker om å kjøpe livsforsikring ved å fylle ut en egenerklæring om helsen din. Denne vil være grunnlaget for om vi kan tilby deg forsikring, og til hvilken pris.

Hva dekker forsikringen?

Livsforsikring gir et engangsbeløp til familien din om du skulle dø av sykdom eller i en ulykke. Pengene vil kunne hjelpe familiens økonomi i en ellers vanskelig tid. De etterlatte kan bruke pengene til for eksempel nedbetaling av gjeld, slik at de kan fortsette å bo i samme bolig.

Du bestemmer selv størrelsen på erstatningsbeløpet.

Personforsikringer

Forsikringer privat