Livsforsikring

Livsforsikring gir et engangsbeløp til familien din om du skulle dø på grunn av sykdom eller ulykke.

Hvem er forsikringen for?

Vi anbefaler livsforsikring til deg som har forsørgeransvar eller har en ektefelle eller samboer som er avhengig av din inntekt. Bor du alene og har kun deg selv å tenke på, trenger du ikke en livsforsikring.

Livsforsikring kan kjøpes av deg mellom 18 og 65 år. Du må være bosatt i Norge og være norsk statsborger eller ha vært sammenhengende bosatt i Norden de siste fem årene.

Du søker om å kjøpe livsforsikring ved å fylle ut en egenerklæring om helsen din. Denne vil være grunnlaget for om vi kan tilby deg forsikring, og til hvilken pris.

Hva dekker forsikringen?

Livsforsikring gir et engangsbeløp til familien din om du skulle dø av sykdom eller i en ulykke. Pengene vil kunne hjelpe familiens økonomi i en ellers vanskelig tid. De etterlatte kan bruke pengene til for eksempel nedbetaling av gjeld, slik at de kan fortsette å bo i samme bolig.

Du bestemmer selv størrelsen på erstatningsbeløpet.

Uføreforsikring

Vår uføreforsikring gir deg en engangsutbetaling ved langvarig uførhet.

Hvem er forsikringen for?

Vi anbefaler uføreforsikring til deg som er frisk og yrkesaktiv.

Uføreforsikringen vår gir deg en engangsutbetaling ved langvarig uførhet. Pengene kan for eksempel brukes til å nedbetale gjeld eller dekke uforutsette utgifter, for eksempel tilpasning av bolig.

Uføreforsikring kan kjøpes av deg mellom 18 og 55 år. Du må være bosatt i Norge og være norsk statsborger eller ha vært sammenhengende bosatt i Norden de siste fem årene.

Du søker om å kjøpe uføreforsikring ved å fylle ut en egenerklæring om helsen din. Denne vil være grunnlaget for om vi kan tilby deg forsikring, eventuelt med eller uten begrensninger i avtalen.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen gir rett til utbetaling hvis du har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på minst 2 år, og arbeidsuførheten blir bedømt som varig mens forsikringen fortsatt er i kraft.

Du bestemmer selv størrelsen på erstatningsbeløpet.

Hvorfor kjøpe uføreforsikring?

I Norge er vi heldige som har gode ordninger for de av oss som ikke lenger kan jobbe. Du risikerer likevel å få inntekten din vesentlig redusert ved arbeidsuførhet, samtidig som de løpende utgiftene dine vil være som før. Noen blir også påført ekstra utgifter som følge av sykdommen. Utbetaling fra vår uføreforsikring vil gi deg kompensasjon for tapt arbeidsinntekt og vil bidra til at du kan opprettholde en levestandard mer lik den du er vant til.

Tjener du ca 380 000 kroner vil utbetaling fra folketrygden være på ca 200 000 kroner ved varig arbeidsuførhet. Tjener du mer vil denne forskjellen bli enda større. Tall fra NAV viser at mer enn en av ti nordmenn mellom 18 og 67 år er uføre. 

Kritisk sykdom

Kritisk sykdomsforsikring gir deg en engangsutbetaling hvis du blir rammet av en alvorlig sykdom.

Hvem er forsikringen for?

Kritisk sykdom er ment som en ekstra økonomisk trygghet og vi anbefaler denne som en tilleggsforsikring til livsforsikring og uføreforsikring.

Du som er mellom 16 og 60 år kan søke om å kjøpe forsikringen ved å fylle ut en egenerklæring om helsen din.

Hva dekker forsikringen?

Du velger selv størrelsen på erstatningsbeløpet. Forsikringen gir deg en engangsutbetaling 30 dager etter at diagnose er stilt.

Du står fritt til å bruke pengene til hva du vil, noe som gir deg økonomisk handlefrihet i en ellers vanskelig tid. Du kan for eksempel betale for ekstra behandling, ta deg en velfortjent ferie eller nedbetale gjeld.

Forsikringen dekker følgende diagnoser:

 • Blindhet
 • Døvhet
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Hjerteinfarkt og alvorlig angina pectoris (hjertekrampe)
 • Livstruende kreft
 • ALS og andre motornevronsykdommer
 • Multippel sklerose
 • Nyresvikt
 • Store brannskader
 • Tap av ben og armer
 • Gjennomført hjerteoperasjon
 • Lammelser
 • Organtransplantasjon
 • Tap av taleevnen
 • Gjennomført angioplastikk

Forsikringen omfatter ikke mindre alvorlige kreftdiagnoser.

Barneforsikring

En barneforsikring gir deg og barnet ditt en økonomisk trygghet ved ulykke, alvorlig sykdom eller uførhet.

Hva dekker forsikringen?

Du velger mellom ulike størrelser på erstatningsbeløpene i de forskjellige dekningene.

Personforsikringer

Forsikringer privat