Verdisak | Forsikring1 AS

Verdisak

Verdisakforsikringen dekker skader som skyldes en tilfeldig plutselig ytre påvirkning. I tillegg dekkes tyveri av gjenstanden.
Egenandelen er kun kr 1 000,-.

Sjekk prisen
Sammenlign forsikringene Verdisak
Bunad
Fotoutstyr
Høreapparat
PC/Datautstyr
Pels
Golfutstyr
Skytevåpen
Musikkinstrument
Ur/smykker
Kunst
Kikkert