Kritisk sykdom

Kritisk sykdomsforsikring gir deg en engangsutbetaling hvis du blir rammet av en alvorlig sykdom.

Hvem er forsikringen for?

Kritisk sykdom er ment som en ekstra økonomisk trygghet og vi anbefaler denne som en tilleggsforsikring til livsforsikring og uføreforsikring.

Du som er mellom 16 og 60 år kan søke om å kjøpe forsikringen ved å fylle ut en egenerklæring om helsen din.

Hva dekker forsikringen?

Du velger selv størrelsen på erstatningsbeløpet. Forsikringen gir deg en engangsutbetaling 30 dager etter at diagnose er stilt.

Du står fritt til å bruke pengene til hva du vil, noe som gir deg økonomisk handlefrihet i en ellers vanskelig tid. Du kan for eksempel betale for ekstra behandling, ta deg en velfortjent ferie eller nedbetale gjeld.

Forsikringen dekker følgende diagnoser:

 • Blindhet
 • Døvhet
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Hjerteinfarkt og alvorlig angina pectoris (hjertekrampe)
 • Livstruende kreft
 • ALS og andre motornevronsykdommer
 • Multippel sklerose
 • Nyresvikt
 • Store brannskader
 • Tap av ben og armer
 • Gjennomført hjerteoperasjon
 • Lammelser
 • Organtransplantasjon
 • Tap av taleevnen
 • Gjennomført angioplastikk

Forsikringen omfatter ikke mindre alvorlige kreftdiagnoser.

Personforsikringer

Forsikringer privat