Ulykke | Forsikring1 AS

Ulykke

Vi kan ikke sikre oss mot plutselige og uforutsette hendelser. En ulykkesforsikring kan derimot gjøre de økonomiske konsekvensene litt lettere å håndtere. Med Nemi Ulykkesforsikring får du erstatning ved død og/eller medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

Sjekk prisen
Dekninger Død Invaliditet
Død
Invaliditet