Fritidsulykkeforsikring

Fritidsulykkeforsikring dekker deg og dine ansatte også utenom arbeidstiden – året rundt. Dette gir ansatte og deres familie ekstra økonomisk trygghet.

Om forsikringen

  • Forsikringen kan tegnes for samtlige ansatte eller en klart definert gruppe ansatte.
  • Fritidsulykke er tilnærmet lik yrkesskadeforsikringen.
  • Det er mulig å utvide eller velge bort enkelte dekninger
  • Det er mulig å øke eller redusere forsikringssummene

Tilgjengelige dekninger

  • Tapt inntekt i hht vilkår og tap i fremtidig inntekt
  • Varig medisinsk invaliditet
  • Påførte utgifter og fremtidig utgifter i hht vilkår
  • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall
  • Utbetaling til barn ved dødsfall
  • Begravelseskostnader

Vær oppmerksom på at begrepet ulykke i forsikringsmessig forstand kun gjelder ulykker som skyldes tilfeldig og plutselig ytre påvirkning

Ønsker du tilbud på forsikring?

Fyll ut informasjon om hva slags forsikringer du ønsker tilbud på så kontakter vi deg med et uforpliktende godt tilbud!

Sjekk prisen

Forsikringer bedrift