Sjekkliste når hytta forlates

Når du forlater hytta er det en del ting som må huskes på. Her er noen råd og en sjekkliste du kan bruke slik at ingenting blir glemt.

Når en bygning står uten tilsyn er det fare for at skader kan stå uoppdaget over lengre tid. Det er alltid lurt å være føre var og gjøre tiltak som kan forhindre at skader oppstår. Nedenfor er forslag til tiltak du kan gjøre hver gang du forlater hytta. Husk også å informere andre som bruker hytta di.

Sjekkliste når hytta forlates

Innendørs

 • Steng av hovedvannkranen. Da begrenses skadene om rør eller annet skulle fryse i stykker og forårsake lekkasje.
 • Åpne alle vannkraner etter at hovedvannkranen er stengt, selv om du har varme på.
 • Rens sluk og vannlåser. Beskytt vannlåser i vasker, sluk og toaletter med frostvæske om vinteren.
 • Dersom fritidshuset er isolert, ha en lunk innendørs på minst 10 grader.
 • Dersom hytta er uisolert, anbefaler vi at varme og elektrisitet stenges av helt om vinteren.
 • Oppbevar madrasser, puter og dyner på steder hvor mus og rotter vanskelig kommer til.
 • Dra ut alle ledninger fra vegguttakene, også antenneledning.

Utendørs

 • Plasser avledningsrenner ut fra nedløpsrennene for å lede regnvann bort fra hytta.
 • Kontroller at alle dører og vinduer er lukket og låst.
 • Steng eventuelle kjellerluker, og pass på at det ikke finnes andre åpninger som skadedyr kan ta seg inn gjennom. Husk at en mus kan trenge seg inn gjennom et hull på 6-8 millimeter.
 • Be gjerne en hyttenabo eller en lokalboende å se til hytta nå og da, dersom du selv ikke har mulighet. Dette er særlig viktig ved stort snøfall, kraftig regn og ved uvanlig kaldt vær. Glem ikke å gi den som skal passe på telefonnummeret ditt.

Beskyttelse mot innbrudd

 • Tøm hytta for verdisaker.
 • En båt som står oppstilt på tomta er lett å stjele. Pass på at den er forsvarlig låst. Står båten på båthenger, kan det å fjerne hjulene bidra til å gjøre båten mindre attraktiv. Bruk eventuelt FG-godkjent tilhengerlås.
 • Lås inn båtmotor, elektronisk utrustning og annet løst inventar i båten.
 • Gå en siste runde og se at du ikke har etterlatt noe som kan friste tyver.
 • Lukk for vinduene med gardiner. Dette gjør innsyn vanskeligere.

Låner du bort hytta til andre?

Hvis du leier ut eller låner bort hytta til andre kan det være lurt å ha liggende en sjekkliste som de kan benytte ved avreise.

Her kan du laste ned sjekklisten som du kan skrive ut og henge opp i hytta. På den måten blir det enkelt for alle som bruker hytta å få med seg alt som skal sjekkes før hytta forlates.

Last ned sjekklisten her

Ønsker du tilbud på forsikring?

Fyll ut informasjon om hva slags forsikringer du ønsker tilbud på så kontakter vi deg med et uforpliktende godt tilbud!