Nye regler: uregistrerte kjøretøy må også forsikres

En endring i Bilansvarsloven medfører at også uregistrerte kjøretøy må ha ansvarsforsikring.

Nye regler i Bilansvarsloven tredde i kraft fra 1.1.2021. Reglene innebærer at også uregistrerte motorkjøretøy må ha ansvarsforsikring. Har du for eksempel en uregistrert bil, ATV, traktor eller et annet motorkjøretøy som du bare bruker på lukket område, har du kanskje hatt en brann- og tyveriforsikring, uten ansvarsforsikring, eller ingen forsikring i det hele tatt. Nå må disse kjøretøyene ha ansvarsforsikring.

Unntak fra regelen

Det finnes likevel noen unntak fra regelen, blant annet for kjøretøy som går under 10 km/t og kjøretøy som «ikke er i bruk».

Det at et kjøretøy ikke er i bruk betyr ikke nødvendigvis at det ikke kan gjøre skade. Skulle bilen begynne å brenne eller det skjer noe som medfører at kjøretøyet begynner å trille og treffer noe eller noen, kan du som eier av kjøretøyet bli erstatningspliktig.

Ansvarsgrense økes til 100 millioner

En annen endring i Bilansvarsloven er at ansvarsgrensen (grensen for hvor store erstatninger du kan blir ansvarlig for) økes fra 10 millioner kroner til 100 millioner kroner. Dette gjelder ved skader på ting. Når det gjelder skade på personer er det ingen begrensning i erstatningsbeløp.

Det vil derfor, som en hovedregel, være anbefalt med en ansvarsforsikring, uansett om kjøretøyet er i bruk eller ikke. En ansvarsforsikring har som regel en overkommelig pris for de aller fleste.

Ønsker du tilbud på forsikring?

Fyll ut skjemaet her så tar vi kontakt med deg!