El-sparkesykkel og andre «små elektriske kjøretøy»

Nye regler i Bilansvarsloven (B.A.L)

 • Fra 15.06.2022 ble «Små elektriske motorvogner» omklassifisert til kjøretøy.
 • Fra 01.09.2022 ble utleievariantene av disse (el-sparkesykler) omfattet av B.A.L med obligatorisk bilansvarsforsikring
 • Fra 01.01.2023 omfattes privateide også av B.A.L med obligatorisk bilansvarsforsikring.

Hva er «små elektriske kjøretøy»?

 • Elektrisk sparkesykler
 • Ståhjulinger
  • Segway
  • Elektrisk en-hjulsykkel
  • Hoverboard
  • Med mere
 • Elektriske rullebrett / skateboard
 • Og det som vil dukke opp i fremtiden.

Elektriske sykler er fortsatt definert som sykkel i loven og omfattes ikke av denne endringen.

Myndighetskrav

Objektet må være lovlig

 • Maks hastighet 20 km/t og uten mulighet til å øke denne
  • Skal ikke kunne endre hastighet
 • Må veie maksimalt 70 kg inkl. batteri
 • Maks lengde 120 cm og bredde 85 ckm
 • Krav til lys, refleks etc

Tekniske krav
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/sikker-pa-elsparkesykkel/tekniske-krav/

Forskrift til krav om liten elektrisk motorvogn
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-05-25-918

Hva må vi vite for å forsikre små elektriske motorvogner

 • Er «kjøretøyet» lovlig (maks tillatt hastighet 20 km/t uten mulighet til å justere denne opp)
 • 6 siste siffer i serienummer eller fabrikasjonsnummer dersom serienummer ikke finnes
 • Fabrikat/merk og årsmodell

Konsekvens ved å ikke ha gyldig ansvarsforsikring eller dersom «kjøretøy» er ulovlig

 • Bruker/eier blir selv ansvarlig for alle skader som forårsakes
  • Ubegrenset sum ved personskader
  • Inntil kr 100 000 000 ved tingskade
 • Ingen erstatning for egne personskader
 • Man kan også bli erstatningspliktig for skader som forårsakes av brann i EL-Sparkesykkelen

Årsforsikring

Det oppfordres til å beholde forsikringen hele året

 • Skader kan også oppstå når den ikke brukes eller ved «vinterlagring»
  • Brann i «kjøretøyet» som oppbevares inne
   • Ansvar for skader på andre leiligheter o.l.
 • Barn som leker med den
 • Enklere å ta den i bruk siden det ikke er registreringsplikt

Ta kontakt med oss for mere info eller tilbud!