"For oss er det viktig og være godt forsikret i avtaler med gode vilkår, samtidig som pris ikke er ubetydelig. Vi opplever Kjell Øystein Pedersen som en svært dyktig og opplyst forsikringsagent, med god kjennskap til vilkår og forskjeller i avtaler hos aktører i bransjen. Vi føler oss godt ivaretatt av Kjell Øystein i oppfølging av oss som kunder. Vi er trygge på at vi i Ibis har de riktige forsikringene som dekker våre behov"
Eimund T. Staverløkk