Derfor skal du ikke brenne gavepapiret i peisen | Forsikring1 AS

Derfor skal du ikke brenne gavepapiret i peisen

Mange pipebranner oppstår i julen. Det er fordi mange nordmenn brenner gavepapiret i peisen.

Det er koselig å fyre i peisen. Men det kan også være farlig. På julaften er det mange nordmenn som velger å brenne gavepapiret i stedet for å kaste det i søpla. Det øker imidlertid faren for pipebrann.

– Gavepapir gir veldig høy varmeutvikling, og antenner da eventuell beksot som sitter fast i pipen. Derfor oppstår mange av pipebrannene ved juletider, sier leder Tom Erik Galambos i Feiermesternes landsforening til Nemibloggen.

Han forteller at det årlig oppstår et sted mellom 2000 og 4000 pipebranner i Norge. En pipebrann starter normalt fordi folk fyrer på feil måte. Da dannes det uforbrente gasser som fester seg til piperøret og deretter omdannes til beksot i pipen. Det er denne soten som tar fyr ved en pipebrann.

– Det er en rekke forholdsregler man kan ta for å forhindre at det oppstår pipebrann. Den viktigste er å fyre med ren ved. Den andre er ikke å brenne melkekartonger, planker eller annen søppel i ovnen, sier Galambos.

Galambos forteller at dersom du hører mye rumling når du tenner i peisen, ser veldig svart røyk velte opp fra pipa – eller ser at det brenner på toppen av pipeløpet, så er det høyst sannsynlig en pipebrann på gang.

– Da er det viktig å stenge peis- og ovnsdører, og ringe brannvesenet på 110 så fort som mulig, forteller Galambos.

Nemi Forsikring: Våre beste tips mot pipebrann

Skadedirektør Morten Hesselberg-Meyer i Nemi Forsikring mener én pipebrann er én pipebrann for mye.

– De aller fleste av oss vil aldri oppleve en pipebrann, men det er alvorlig for dem som rammes. Derfor oppfordrer vi alle til å ta sine forholdsregler, sier Morten Hesselberg-Meyer til Nemibloggen.

Skadedirektøren har utarbeidet en liste med nyttige tips til deg som ønsker å forebygge pipebrann:

1. Kontrollér ovnen for sprekker og defekter før fyringssesongen starter. Feiervesenet kan kontaktes for kontroll av pipen.
2. Fyr med tørr ved. Tørr ved gir høyt varme-utbytte, lite sot i skorsteinen og er mer miljøvennlig.
3. Bruk aldri bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning
4. Ha god trekk. God forbrenning krever mye luft som holder flammen frisk. Åpne opp alle trekkventiler ved opptenning. Når det er god varme i ovnen, kan du regulere trekken til det brenner med rolige flammer.
5. Med hyppig ilegg av små mengder brensel unngår du kraftig fyring som skader ovnen og skorsteinen.
6. Gamle teglsteinspiper blir svært varme under fyring. De må ikke dekkes til eller pålegges tapet, og lignende.
7. Utetthet mellom pipe og ovnsrør kan gi gnister.
8. Lekkasjer fra oljerør og kraner er lettantennelig og vanskelig å slukke når det tar fyr.
9. Vedovnens overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler og annet brennbart materiale i nærheten. Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det et tegn på at temperaturen er for høy.
10. Oppdager du sotbrann, steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld – spjeldet må selvsagt ikke stenges hvis det fyres i peisen.

– Bruk kvalifiserte håndverkere

Skadedirektøren i Nemi Forsikring forteller også at du ikke kan bruke hvem som helst hvis du skal utføre vedlikeholdsarbeid på en pipe.

– Du er nødt til å bruke en murer som er kvalifisert for slikt vedlikeholdsarbeid. Noen piper blir nemlig mer brannfarlige etter vedlikehold utført av ukvalifiserte håndverkere, sier Hesselberg-Meyer.

Han anbefaler også at et nytt ildsted kontrolleres av sertifisert personell, som for eksempel en feier, murmester eller varmeforhandler før det tas i bruk.

– Dette gjelder også om det foretas andre vesentlige endringer ved eksisterende ildsted, avslutter skadedirektør Morten Hesselberg-Meyer i Nemi Forsikring.